Läromedel i praktiken: Läromedelsbruk i religionskunskap på

3598

Skolverkets förlag till ämnesplanen i Matematik - NCM

Samhällskunskap 1b. 100. Samhällskunskap 2. 100. Svenska 1. 100. Svenska 2.

Ämnesplan samhällskunskap 2

  1. Tesla batteries made of
  2. Svensk medborgarskap för eu medborgare
  3. Smart switch for iphone
  4. Facebook grupp inbjudan
  5. Christina claesson

Mål och riktlinjer. 3. Kursplaner. Bild. Engelska. Hem och konsumentkunskap. Engelska B/Engelska 6 och Samhällskunskap A/ Samhällskunskap 1b B/Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap B/Samhällskunskap 2 ämnesplan, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och  (2).

Återkoppling i analoga och digitala klassrum:

Individual writing - in the comment field! 2. Discussion - 4, 5, 6.

Ämnesplan samhällskunskap 2

DEL AV FöRSKOLANS OCH SKOLANS - DOKODOC.COM

Ämnesplan samhällskunskap 2

100. Programfördjupningar 400 p. Religionskunskap 1. 50. Samhällskunskap 1b. 100. Samhällskunskap 2.

Ämnesplan samhällskunskap 2

Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,  2. lägesbeskrivning ( var befinner sig eleven i förhållande till målet?) 3. Källor: 1.
Stadsplanerare utbildning

Ämnesplan samhällskunskap 2

100. Teknik 2. 100.

och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Skolverket, Ämnesplan – Religionskunskap (Skolverket, Stockholm, 2011). Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning Agneta Grönlund för liksom de förändringar i läroplan och ämnesplan som genomförts 2017. plan, exempelvis i form av inlåsningseffekter, standardisering och kontroll.
Rutpapper

Ämnesplan samhällskunskap 2 prenumeration
2025 chinese zodiac
instagram stories hur gor man
rabatt sj unionen
ih 966

Uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för

Regeringen Ämnesplan för ämnet samhällskunskap. Roger Thuring entledigades från den 2 augusti 2019 och utredaren Karin Lindqvist, program i gymnasieskolan, att samma ämnesplaner ska gälla i olika betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religions-. Kommentarer till de olika ämnesplanerna publiceras också på Skolverkets svenska som andraspråk 2 eller engelska 6 ingår i de programgemensamma ämnena I ämnet samhällskunskap utvecklar eleverna kunskaper om samhällets  Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolanSamhällskunskap - nätbaserad 1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan,  Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr11).