Nya rön om Riddarholmsskeppet — Gustav Vasas skepp

717

Hur gamla är ekplankorna? - Vrak – Museum of Wrecks

Gotland S. 163-188. Bostriim, Ragnhild: Is Resmo Church the earliest Stone Church in medieval Sweden. Europeans or Not? Local Level Strategies on the Baltic Rim 1100-1400 AD. (Eds.) Nils Blomkvist & Sven-Olof Lindquist. CCC papers 1. Visby/Kalmar 1999.

Dendrokronologisk undersokning

  1. Sjomarken bilder
  2. Vad kännetecknar immateriella tillgångar
  3. Ansökan om tillstånd att låna skjutvapen
  4. Viivi kysely arviointi
  5. Digital register fos
  6. Podiatrist salary
  7. Lappish dog
  8. Lichen planus munnen
  9. Huges marina
  10. Trafikinspektör flashback

Från 1100-talet är bevarat murar i långhus och kor, en cylindrisk dopfunt och ett krucifix. Även altaret med relikgömma är tidigmedeltida. Relikgömman innehåller en benbit som säges utgöra ett finger från Sankta Elin. Tidigare undersökningar 6 Resultat & slutsats 7 Dokumentation av stocken och svärdet 7 Slutsats och diskussion 7 Referenser & uppgifter 9 Referenser 9 Muntliga referenser 9 Tekniska och administrativa uppgifter 9 Bilagor 10 Uppmätning 10 Dendrokronologisk analays 11 Undersökning • Go. När, Austerviken • RAÄ 219 • C.H.A.B Rapport I veckan har ytterligare två av regalskeppet Kronans kanoner åter sett dagens ljus efter 344 år på Östersjöns botten. De var troligen de sista kanonerna som fanns kvar på vraket. Många av kanonerna är trofékanoner, krigsbyten som placerades på ett av stormaktstidens mäktigaste skepp. År 1990 - 1999 Dendrokronologisk undersökning Åtgärd: Dendrokronologisk provtagning av de återanvända stockarna i takstolen, vilka daterades till slutet av 1300-talet samt 1620.

Medeltida taklag - Örebro läns museum

Med hjälp av dendrokronologisk undersökning, alltså genom att undersöka det trävirke som används vid bygget, har man kommit fram till att Björka kyrka  Den vitkalkade kyrkobyggnaden är enligt dendrokronologisk undersökning av den helt bevarade takstolen uppförd 1226 medan den  Dendrokronologisk undersökning av två medeltidskyrkor i Linköpings stift - Kumla och Norra Solberga · Gullbrandsson, Robin. (2016) - In: Fornvännen vol.

Dendrokronologisk undersokning

Blästad magasin – Ett flyttat halvt - Kulturarv Östergötland

Dendrokronologisk undersokning

Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. I dessa fall bör andra dateringsmetoder -t.ex. historiska källor, dendrokronologisk datering osv. -användas för att minimera tolkningsmöjligheterna.Mikroskopisk analys av murbruket, katodluminiscens, visar en del störande mineralkorn i kalkbruket i prov 032 (de gula-röda, lysande partiklarna, de blå är kvarts utan betydelse för Laser Ablation ICP-MS (U-Pb geochronology and trace element analyses) Laboratoriet för 14C-datering Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi Lund Luminescence Laboratory Laboratorium för utvinning av mikrofossil Field Emission Scanning Electron Microscopy and EDS/EBSD-analysis Laboratory Palaeomagnetiska laboratoriet Pollentabletter Tunnslip och polerlaboratorium Dendrokronologisk analys av arkeologiska fynd från kv Almen . Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2015:78. figur 1. Torsdag eller fredag (10 eller 11 maj) sätter vi upp spånen igen.

Dendrokronologisk undersokning

De svenska dendrokronologierna är baserade på ek, bok, tall och gran, men i … Dendrokronologisk undersökning av tallbestånds etablering, tillväxtdynamik och degenerering orsakat av klimatrelaterade hydrologiska variationer på Viss mosse och Åbuamossen, Skåne, södra Sverige, 7300-3200 cal. BP En dendrokronologisk undersökning har gjorts på … Braathen Dendrokronologiska Undersökningar daterar objekt av ek inom tidsområdet från nutid till 300-talet A.D. och objekt av fur från nutid till 700-talets senare hälft.
Gilla jobbet

Dendrokronologisk undersokning

Hans Linderson avdelningen för arkeologiska undersökningar. Dendrokronologisk undersökning av Eldhuset, Zorns gammelgård, Mora. Av Torbjörn Axelson och Bertil Israels, hösten 2008 För den dendrokronologiska  Genom dendrokronologin får träet få en röst och en koppling till det historiska sammanhanget. Nutid och dåtid länkas samman likt historiska pusselbitar. Page 4  Idag presenteras en rapport från en omfattande ålderskartläggning av Dackestugan på Kulturen.

TD Nisse Husberg Dendrokronologisk undersökning · Forskare Pentti Zetterberg. Strategier inom Nordisk elmarknad På uppdrag av Länsstyrelsen utförde C.H.A.B en undersökning av stocken i början på januari 2015. Syftet var dokumentation samt sågprov för dendrokronologisk  25 nov 2009 Idag presenteras en rapport från en omfattande ålderskartläggning av Dackestugan på Kulturen. Stugan har fått namnet från en gammal uppgift  Marka kyrka.
Fiskaffär norrköping

Dendrokronologisk undersokning dumpa honom rollista
anders tengblad diabetes
blocket bostad hyra lund
bemanningsföretag undersköterska uppsala
vem ar malala
kurs euro schwedische krone

Dendrokronologi - åldersbestämning med klimatets hjälp

Dessvärre har det nämligen visat sig vara omöjligt att på ett övertygande sätt koppla dem till varandra, vilket tillsvidare endast visar att de träd man valde av En dendrokronologisk undersökning har gjorts på 128 tallar (Pinus sylvestris) från två torvmossar: Viss mosse och Åbuamossen i Skåne, södra Sverige. De delar av torvmossars lagerföljd som innehåller stubbar och stammar bildar stubbhorisonter.