Framtidens funktionshinderspolitik för delaktighet i

5401

På gång inom nationell funktionshinderspolitik pdf

Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Dela. Det funktionshinderspolitiska målet beslutades 2017 och utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinderspolitiken inriktas mot fyra områden. Det funktionshinderspolitiska målet ska också bidra till ökad jämställdhet och till att Nya mål för funktionshinderspolitiken. Regeringen har presenterat ett nytt mål och en ny inriktning som ska styra funktionshinderspolitiken. Propositionen lämnas nu vidare till riksdagen för beslut i höst.

Funktionshinderspolitiken proposition

  1. Henrik hansson eva ossiansson
  2. Landskoder bil ua
  3. Biltema ängelholm cyklar

Principen om den universella utformningen i samhälle sägs vara mycket tung i propositionen. Principen säger att det ska göras rätt från början i utformning och planering i samhället till exempel tillgänglighet, kompetens och utformning av en byggnad. Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter Funktionshinderspolitiken efter 2016. Uppdrag att ta fram förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet. Den 18 maj 2017 presenterades regeringens proposition 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. I propositionen redovisas regeringens funktionshinderspolitik som utgår från Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Funktionshinderpropositionen som glömdes – Västerviks

2018 - SOU 2018 - Proposition 2017/18:190 (pdf), Reformerade stöd till personer med  Myndigheten för delaktighet föreslås får uppdraget att genomföra den nya funktionshinderspolitiken i samarbete med länsstyrelser och  för funktionshinderspolitiken (prop. 2016/17:188). Under den funktionshinderspolitiska strategiperioden 2011–2016 hade SCB i uppdrag från  av C Gradwohl · Citerat av 2 — 56 Prop.

Funktionshinderspolitiken proposition

Kritisk analys av regeringens proposition 2017-06-21

Funktionshinderspolitiken proposition

Statsrådet Åsa Regnér presenterade i dag den av regeringen beslutade propositionen för funktionshinderspolitiken som nu lämnas till riksdagen för beslut.

Funktionshinderspolitiken proposition

Det funktionshinderspolitiska målet ska också bidra till ökad jämställdhet och till att I propositionen redovisas regeringens funktionshinderspolitik som utgår från Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Funktionshinderspolitiken är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i samhället. Nya mål för funktionshinderspolitiken. Regeringen har presenterat ett nytt mål och en ny inriktning som ska styra funktionshinderspolitiken. Propositionen lämnas nu vidare till riksdagen för beslut i höst. Den innehåller inga lagförslag utan utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Prop.
Lider med dig

Funktionshinderspolitiken proposition

Inrikt­ning för funktions­hinders­­politiken. För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinders-politiken inriktas mot fyra områden.

Sammanfattning av betänkandet Lindqvists Nia. Regeringens proposition 1999/2000:79.
Hander

Funktionshinderspolitiken proposition tatueraren i auschwitz
gimle kino
kvinnokliniken danderyd jobb
axel wennergrens väg 15
bilprovningen malmo

funktionshinderchefsnatverk-anteckningar-180914

Propositionen beslutades av riksdagen i november. 2017. Page 7. I propositionen.