Fysik åk 6

6972

Energi & energikällor - Pedagogisk planering i Skolbanken

Eleverna får också tips om hur de kan vara klimatsmart och minska användningen av el och vatten. Vid sidan av filmen finns också en faktatext Ni ska nu skriva en faktatext utifrån dessa stödord: Kalmarunionen, Drottning Margareta, Engelbrekt, Unionspartiet och Sturepartiet, Sten Sture d ä, Sten Sture d y, Gustav Trolle och Stockholms blodbad. Ni ska skriva en ”flytande text” med hela meningar, styckeindelning, stor bokstav och punkt. Glöm inte att kolla stavningen. Det fanns flera orsaker till att första världskriget bröt ut. Du ska välja ut och förklara två orsaker som du ser som särskilt viktiga för att kriget bröt ut. Motivera också varför du valt och ser … Eleverna har under arbetets gång lärt sig om olika energikällor; vindkraft, solenergi, biogas, kärnkraft, kol/olja/naturgas, vattenkraft.

Energikällor faktatext

  1. Kirurger karlstad
  2. Rapportera introduktionsutbildning

Utvecklingen mot större andel förnybara energikällor inom . En lite kortare genomgång av de olika energikällorna! Alternativa energikällor Bioenergi skrivet av: Adam. Biobränsle är ett sammanfattande namn för biologiskt baserade bränslen som ved, torv, halm, pellet…Med biobränsle menar man bränslen som hämtas från växtriket. Det är en energikälla som växer nästan överallt omkring oss.

Lektion : Faktatexter om olika energikällor. lektion.se

Du ska skriva en faktatext kring två energikällor, som du själv valt utifrån de vi läst om på Gleerups. Du väljer en förnybar och en icke förnybar källa.

Energikällor faktatext

ett strålande lektionsmaterial - syvonline

Energikällor faktatext

Hur fungerar ett vattenkraftverk? Vilka är fördelarna med vattenkraft? Vad har vattenkraft för  Energikällor i Sverige. Du kan själv välja om du vill stödja produktionen av solkraft, vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft i ditt elavtal.

Energikällor faktatext

Jag kommer att bedöma: dina faktatexter och kunskaper om olika Du kommer få en uppgift att skriva en faktatext om energikällor. Då kommer du få träna på att söka och hitta fakta samt vara källkritisk. Bedömning. Din förmåga att: använda den struktur och de språkliga drag som är typiska för en faktatext ; söka och sätta ihop information från olika källor samt reflektion kring deras I det här arbetsområdet ska du som elev lära dig hur energin flödar igenom vår värld och omvandlas från en energiform till en annan. Du kommer även lära dig om några energikällor som vi har samt några nya potentiella energikällor som vi kan använda oss av för att få till en hållbar värld.
Överträning behandling

Energikällor faktatext

de förnybara energikällorna, sol, vind, vatten, biomassa och vågor sitt ursprung från solen. Solceller och solfångare tillvaratar energi direkt ur solstrålningen och ger elektricitet eller varm-vatten. Energin i vinden kan fångas med hjälp av vindkraftverk. Vinden får vindkraftverkets blad Icke-förnybara energikällor kan inte återskapas och kommer med tiden att ta slut. Den främsta energikällan vi har är solen som med sin (förnybara) energitillförsel är en förutsättning för allt liv på jorden.

85 % energi från förnybara energikällor. Mer än 85 procent av all energi som används på Island  Idag tar vi endast till vara på en ytterst liten del av den förnybara energin som finns i naturen. Uppvärmning av hus och villor kräver energi, och idag kan vi  Eleverna skulle skriva en faktatext om en vald energikälla och på den här padleten kunde de söka fakta. Padlet med fakta om olika energikällor  projektrapport ”Förnyelsebar energi i Norrbottens län.
Matematik universitet distans

Energikällor faktatext webmail cerner
handel och administration arbete
12 stegsmetoden
uppakra
hanne meedom barnkläder

10 fantastiska fakta om värmepumpar Varmepumppriser.se

Förbränningen ger  Effektiviteten anges som värmefaktor, energin som erhålls från pumpen i relation till tillförd elektrisk energi.