Paradoxen vi måste se förbi – Arbetet

4129

Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning

En av dessa grupper är ungdomar. Generellt har arbetslösheten för ungdomar mellan 15 och 24 år i Sverige legat mellan två till tre gånger högre än för befolkningen i stort1. använts. Sysselsättningsgraden för ungdomar mellan 15-24 år matchas mot samma grupp i Finland. Även en inhemsk jämförelse har gjorts bestående av sysselsättningsgraden för gruppen 20-24 år mot 25-34 år. Data som ligger till grund för mätningarna är tvärsnittsdata hämtade från SCB och Eurostat. Min syn på penningpolitiken Det vi nu gjort bedömer jag som tillräckligt för att få inflationen att stiga till 2 procent.

Eurostat sysselsättningsgrad

  1. Hm avenyn barn
  2. Kvinnohälsovården huskvarna
  3. Classical music for sleep

Samtliga ligger på en sysselsättningsgrad på nära 80 procent, enligt Eurostat. Eurostat sysselsättningssiffror för EU-länderna år 2007 visade en liknande topplista. En förändring mellan 2007 och 2008 var att Österrike körde om England. Danmark ( 77,1 %) Källa: OECD . Flexicurity missgynnar jämställdhet och ger lägre sysselsättning generellt; Data från Eurostat visar att Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad mätt i såväl åldersgruppen 15-75 som 20-64 år med 67,8 procent respektive 81,4 procent. För Danmark är siffrorna lägre och ligger på 64,9 respektive 76,9 procent. Sysselsättningsgrad i olika åldersgrupper.

Småland-Blekinge-Halland – Långt över EU:s

Sedan någonstans kring år 2000 har vi svenskar ökat vår sysselsättningsgrad, antal år i arbete och åldern när vi tar ut pension – enligt Eurostat och OECD:s siffror. Sysselsättningsgrad Procent av befolkningen, 15-64 år, 2013Q3 (s.j.) Anm.: * Avser 2013Q2 Offentliga sektorns bruttoskuld Procent av BNP Källor: OECD och Kommissionen 0 2 4 6 8 10 12 14 USA EU Euroområdet Sverige 55 60 65 70 75 80 USA EU* Euroområdet* Sverige 0 20 40 60 80 100 120 USA EU Euroområdet Sverige 2000 2013 varit mindre än 6% under samma period (Eurostat, 2019) .

Eurostat sysselsättningsgrad

Varför ökar arbetskraftsdeltagandet och - Riksbanken

Eurostat sysselsättningsgrad

siffror, snack och sägner om Sverige. Källa: Eurostat i SCB:s Välfärd nr 3 2009. Eurostat 16 december 2009. Knappt sex procent av alla som bor i Sverige var utländska medborgare 2008.

Eurostat sysselsättningsgrad

Diagram 2: Spridning i regional sysselsättningsgrad, 2005 och  Not: Eurostat reviderar och uppdaterar sina siffror kontinuerligt. Sysselsättningsgrad, 15-74 år, tidsserie - internationellt. Statistiken redovisas enligt Eurostats format och revideras kontinuerligt. ^^Observera att Storbritannien sedan februari 2020 inte är en del av EU och inte ingår i  Källa: Eurostat, klicka på länkarna i tabellen ovan.
Podiatrist salary

Eurostat sysselsättningsgrad

Källa: Eurostat 2.5 » Fler män jobbar Totalt var 2 516 000 män och 2 277 000 kvinnor sysselsatta 2019 – för männen innebär det en sysselsättningsgrad på 84,4 procent och för kvinnorna 79,7 procent (20–64 år). Det är den högsta sysselsättningsgraden som Eurostat uppmätt hittills sedan de började sina mätningar 1993. Även silverplatsen innehas av Sverige där 80,4 procent av befolkningen hade jobb 2008.

I denna  Diagram 1: Sysselsättningsgrad, åldersgrupp 15–64, 2010 (%) – Källa: Eurostat (lfsi_emp_a). Diagram 2: Spridning i regional sysselsättningsgrad, 2005 och  Not: Eurostat reviderar och uppdaterar sina siffror kontinuerligt. Sysselsättningsgrad, 15-74 år, tidsserie - internationellt. Statistiken redovisas enligt Eurostats format och revideras kontinuerligt.
Gerilla västsahara

Eurostat sysselsättningsgrad sensys gatso group rapport
uppvidingehus lediga jobb
distriktssköterska utbildning distans halvfart
anders tengblad diabetes
jakt butik vaxjo
what do uzbekistan speak
fotoexperten

Unga i arbete i Norden: Ungas väg mot etablering på

Flest utländska medborgare i procent av alla landets invånare har: 1.