Lagar – Medarbetarportalen - Göteborgs universitet

5001

Tryck- och yttrandefrihet - Statens medieråd

Redan i regeringsformens portalpara - regeringsformen, Europakonventionen och EU-stadgan. 4. Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdom-stolen har fastställt att SVT är skyldigt att betala ersättning till KE för användningen av materialet i enlighet med vad som närmare framgår av domarna. 5. Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden.

Informationsfrihet regeringsformen

  1. Slänga gamla textilier
  2. Karlbergskanalen bada
  3. Redovisa moms eu
  4. Skatteverket arbetsgivareavgift
  5. Ordblind dyslexia

2018 — Regeringsformen slår fast att var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela  av K Danielson Beijbom · 2002 · Citerat av 1 — Informationsfriheten är bara delvis reglerad i lag; i Upphovsrättslagen i form av undantag, i Regeringsformen som offentlighetsprincipen, i Europakonventionen  19 § i Regeringsformen där det framgår att lag eller annan föreskrift inte får informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del  Regeringsformen anger att varje medborgare har yttrandefrihet och informationsfrihet, men samma grundlag anger också att dessa friheter kan inskränkas av  B Jennbacken. 1. Regeringsformen, utdrag ur 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,. 26 mars 2020 — skyddet för informationsfrihet som följer av regeringsformen, konstaterar att yttrandefrihet och informationsfrihet åtnjuter skydd enligt  Fri- och rättigheterna fastslås i grundlagen Regeringsformen så att de inte ska beslut i Riksdagen; Exempelvis: Yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet,  Ur Regeringsformen, 2 kapitlet. ”23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning  Regeringsformen och tryckfrihetsförordningen reglerar allas rätt till åsiktsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet. Alla medarbetare omfattas av det  av mänskliga rättigheter, regeringsformen, resonemang om informationsfrihet Ett allmänt krav enligt regeringsformen är att en myndighet ska agera sakligt  6 § andra stycket regeringsformen.

4329-15-80 - Justitiekanslern

mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplys-ning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden, 3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, Informationsfrihet.

Informationsfrihet regeringsformen

I gränslandet mellan upphovsrätt och informationsfrihet - Delphi

Informationsfrihet regeringsformen

Lag (1991:1471).

Informationsfrihet regeringsformen

Den absoluta religionsfriheten i regeringsformen fri- och rättigheterna, som yttrandefriheten och informationsfriheten.” anna-sara lind riktigt. Vid en felaktig  av FE Thorslund · 2019 — Om sociala mediers ansvar för yttrande- och informationsfrihet. Twitter reformen 1974 intogs vissa medborgerliga rättigheter i den nya regeringsformen,. 21 sep. 2015 — är att de grundläggande rättigheterna enligt regeringsformen (RF) måste (​yttrande- och informationsfrihet, rörelsefrihet och föreningsfrihet).
Ungdomsmottagningen strängnäs öppettider

Informationsfrihet regeringsformen

Skyddet för fri- och rättigheterna finns framför allt i regeringsformen, där det bland annat slås fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Dessa fri- och rättigheter skyddas i Regeringsformen (RF 2 kap1§) men  25 feb 2002 Lag (1976:871).

Regeringsformen, utdrag ur 2 kap. 1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad 1.
Malmo familjeradgivning

Informationsfrihet regeringsformen lantmäteriet halmstad kontakt
bli av med korkortet under provotid
hur lång tid tar det för tänderna att flytta sig
utländsk medborgare köpa bostad i sverige
punktskatt alkohol finland
transport lastbil med kran pris
web designer salary new york

Grundlag i gungning? - Expertgruppen för studier i offentlig

Regeringsformen beskriver hur landet ska styras och skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter. Tryckfrihetsförordningen säger att vi fritt och ocensurerat får ge ut böcker, tidningar och andra tryckta skrifter. Tryckfrihetsförordningen ger också alla medborgare rätt att ta del av dokument hos myndigheter och Skyddet i regeringsformen gäller mot det allmänna, vilket innebär att du som anställd i staten har en grundlagsskyddad yttrandefrihet i förhållande till din arbetsgivare. Men i vissa situationer kan ändå din yttrandefrihet krocka med andra delar av den statliga värdegrunden.