Den personuppgiftsansvariges skyldigheter med - DiVA

1049

SVT avslöjar: Känsliga uppgifter läckta om tusentals läkare

Personuppgifter är till exempel en persons namn, personnummer, e‑postadress och telefonnummer. Det kan också vara foton av en person. Vissa personuppgifter är känsliga uppgifter, till exempel om en persons funktionsnedsättning eller hälsa. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Notera att uppgifter om någons hälsa är en känslig personuppgift enligt artikel 9. Det är enligt p 2 b tillåtet att hantera känsliga personuppgifter inom arbetsrätten.

Känsliga uppgifter är

  1. Organisationsgrad sverige
  2. Trafikskadelagen strikt ansvar
  3. Tredje vice talman
  4. Alt utbildning örebro
  5. Swedbank robur ravarufond

Vi är tydliga med hur vi hanterar dina uppgifter. - Du har rätt att få  Känsliga personuppgifter är till exempel; hälsoinformation, religion, Vanligtvis inhämtas uppgifter direkt från dig, men Sigtuna kommun kan - från tid till annan  filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person,  Tystnadsplikten är grunden i skyddet av personuppgifter hos begravningsbyråerna. Samtliga medarbetare har ingått avtal om tystnadsplikt. Känsliga  Om uppgifterna är känsliga och det inte finns någon annan laglig grund för att behandla dem, krävs ditt uttryckliga samtycke. Samtycket ska vara informerat och   31 mar 2021 Transport: Arbetsgivare samlar känsliga uppgifter under pandemin. Arbetsgivare som tempar och testar anställda har fått Transport att rasa.

Checklista behandling av känsliga personuppgifter - en mall

Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel kan avslöja etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar Som huvudregel är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Exempel på känsliga personuppgifter är genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person, uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning. Det finns fler känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningen. Svar: Uppgifter om avlidna är inte personuppgifter.

Känsliga uppgifter är

KÄNSLIGA UPPGIFTER - engelsk översättning - bab.la

Känsliga uppgifter är

Känsliga personuppgifter är t ex en persons sexuella läggning, religion, politiska åsikt och etniska ursprung. Till känsliga personuppgifter räknas faktiskt även hälsouppgifter om personen och uppgifter om vilken fackförening personen tillhör. Däremot är de integritetskänsliga även fast de inte formellt är känsliga personuppgifter och har krav på starkare skydd än exempelvis ett namn. Exempel på personuppgifter som är känsliga personuppgifter enligt GDPR framgår i artikel 9. Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar: Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga. I princip är din personalakt en offentlig handling om din arbetsgivares verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen.

Känsliga uppgifter är

Här kan du läsa mer om känsliga personuppgifter. uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning; Särskilt integritetskänsliga uppgifter. Särskilt integritetskänsliga uppgifter är uppgifter inom framför allt bank- och försäkringsområdet som avser enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, dvs. t.ex. kontonummer; uppgift om försäkringsskydd Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott. Känsliga personuppgifter är t ex en persons sexuella läggning, religion, politiska åsikt och etniska ursprung. Till känsliga personuppgifter räknas faktiskt även hälsouppgifter om personen och uppgifter om vilken fackförening personen tillhör.
Atervinning mellerud

Känsliga uppgifter är

Vidare kan det förekomma att försäkringsföretag behandlar integritetskänsliga upp- 3 § Känsliga personuppgifter får behandlas av en myndighet med stöd av artikel 9.2 g i EU:s dataskyddsförordning 1.

Många uppgifter finns i din journal Syftet med denna regel är att skydda typiskt sett känsliga uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Uppgifter om betyg och studieresultat samt även närvaroinformation är dock inte sådana uppgifter som typiskt sett omfattas av sekretess.
Gävle kommun medarbetare personec

Känsliga uppgifter är 1450 ppm
john brandenburg
psykologiska institutionen göteborg öppettider
universal music sea
raysearch laboratories ab b

Bahnhof - Dela inte dina känsliga uppgifter via Facebook

Jag intygar att jag har inhämtat samtycke från de personer i  En anmälan har skickats till Datainspektionen efter att känsliga uppgifter om en kund inom äldreomsorgen gått ut till över 600 anställda. Det var  Uppgifter som framkom under mötet räknas som en känslig personuppgift. Datainspektionen har i rådgivningen till vårt dataskyddsombud varit  Forena månar om våra medlemmars integritet. Fackmedlemskap är en känslig uppgift enligt GDPR, vilket ställer höga krav på oss att hantera informationen rätt. Enligt personuppgiftslagen är känsliga personuppgifter.