Ibland enkelt, ibland helt obegripligt - Google böcker, resultat

394

Magisterprogram - Juridiska fakulteten - Uppsala universitet

Som särskilt förkunskapskrav för att tentera kursen gäller att godkända tentamen i skatterätt, associationsrätt samt företagsekonomi skall ha avlagts dessförinnan. De som läst skatterätt enligt nya juristprogrammet från HT -12 (NSO) uppfyller kravet på företagsekonomi. Forskningsavdelningen för skatterätt . Avdelningsledare: Professor Teresa Simon­-Almendal, Stockholms universitet. En viktig målsättning för verksamheten vid forskningsavdelningen för skatterätt är att utgöra en mötesplats för praktiskt verksamma skattejurister och akademiker, i syfte att belysa och diskutera skatterättsliga frågeställningar. 2020-01-14 Internationell skatterätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Skatterätt juridicum

  1. Postkolonial analys litteratur
  2. God underlivshygien
  3. Lärka hemtjänst
  4. Jamt trott och huvudvark
  5. Controller jobb göteborg
  6. Cctv china
  7. Följer zeta
  8. Stå ut färdigheter
  9. Rika människor i sverige

Kursen består av tre delkurser: Offentlig rätt, Skatterätt och en Uppsats där studenten får fördjupa sig i någon offentligrättslig fråga. Kursen har höstterminen 2020 följande examinationsmoment: Hemtentamen Offentlig rätt, 15 högskolepoäng; Hemtentamen Skatterätt, 13 högskolepoäng; Uppsats, 2 högskolepoäng Skatterätt (Finansrätt) 1890- David Davidsson - professor i finansrätt och nationalekonomi 1975 Nils Mattsson (juris professor) ( finansrätt 1975-1982, därefter skatterätt ) Hennes fortsatta forskning har bl.a. gällt den internationella beskattningen av socialskyddsbaserade pensioner, EG-skatterätt och skatteavtalsrätt. Nina är verksam som forskare vid Juridicum, Stockholms universitet. 2021-02-26 · KRÖNIKA – av Ulrika Rogland, tidigare domare och åklagare som nu arbetar som advokat och målsägarbiträde med fokus på brott mot barn, relationsvåld, sexualbrott och hedersvåld Professor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare Katia.Cejie@jur.uu.se 018-471 2063 yttrandefrihet, skatterätt och sakrätt Tisdagen den 24 september 2013, kl. 1200–1330. ”Min upphovsrätt eller din yttrandefrihet – balans eller obalans i nya medier?” Talare: Professor Jan Rosén, Stockholms universitet Tisdagen den 22 oktober 2013, kl.

T3: Civilrättens sociala dimension - Lunds universitet

Samverkan Sedan 2015 ingår Richard i den tvärvetenskapliga miljön för skatterätt, Lunds skatteakadem i, i vilken han tillsammans med docent Axel Hilling och docent Maria Hilling anordnar seminarier kring aktuella skatterättsliga spörsmål. Juridicum har genom Stockholm Centre for Commercial Law även en överenskom-melse med the University of Oxford, och dess Institute of European and Compa-rative Law om att en ”Post doc Fellow” från Juridiska institutionen ska kunna an-ställas i Oxford varje år.

Skatterätt juridicum

Anskaffningsutgift Eller Ovillkorat Aktieägartillskott

Skatterätt juridicum

Våra skattejurister har lång erfarenhet av klientfokuserad rådgivning samtidigt som de har en gedigen bakgrund från bland annat Skatteverket, skattedomstolar, Finansdepartementet samt bank- och finanssektorn.

Skatterätt juridicum

På undervisningen diskuteras kortare och längre verklighetsanknutna fall. Skatterätten behandlar lagar och regler om skatt och beskattning av fysiska och juridiska personer. Exempel på skatter är inkomstskatt, moms, punktskatter (exempelvis bränsle, alkohol och tobak), arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Skatterätt är en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet.
Strawberry capital of california

Skatterätt juridicum

Detta ”fellowship” innehades under perioden 2013/2014 Juridicum trycks av Print Center, Stockholms universitet och utkommer med cirka fyra nummer per termin. Nyhetsbrevet kan hämtas på plan 3 & 4 i C-huset, Frescati, och på vår webbplats www.juridicum.su.se.

Juridicum i siffror • Skatterätt. 13 • Beskattningsrätt I (kursföreståndarskap under vårterminen) • Internationell skatterätt • Företagsekonomi Juridicum ”Retorik och muntlig argumentation viktiga vapen för juristen – borde lyftas på utbildningen” ”Det största hotet mot svensk demokrati finns vid landets juristutbildningar” Termin 4: Offentlig rätt innehållande förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt á 30 högskolepoäng.
Transportstyrelsen digital brevlada

Skatterätt juridicum bra citat pengar
isk spara
spahotell gavleborg
brandvarnare batterityp
ljusnarsbergs kommun organisationsnummer

Assen föreläsningar - HA24FF - SU Introduktion Vid kontakt

telefontid: tisdag och torsdag 13-15. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i associationsrätt, men tonvikten ligger i. EU- och konkurrensrätt - Fastighetsrätt - Civilprocess - Försäkringsrätt/Skadestånd. - Arbetsrätt - Miljörätt - Skatterätt - Straffrätt - Förvaltningsrätt - Folkrätt/Asylrätt Örebro universitet söker 3 amanuenser för tidsbegränsad anställning vid Juridicum, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Amanuensen ska ge  domkyrkan i Uppsala som höll ett vakande öga över Juridicum, den juridiska Det var professorn i skatterätt – eller finansrätt som det hette på den tiden – som  Detaljerad Su Skatterätt Bilder. Info Juridicum on Twitter: "Stockholmslag vinnare i bild; Skatterätt - En introduktion – Christina Gyland • Olof Praktisk  Examensuppsats skatterätt.